Försäkringar för hyrbil

Hyrbil är i dagens samhälle lättåtkomligt, man kan på en halvtimme ha bokat och hämtat sitt hyrda fordon. Men ofta tänker man inte på vilka försäkringar som behövs och vilka försäkringar som kanske ingår i bokningen. Försäkring på hyrbil är minst lika viktig som när man kör privat bil. När man hyr bil och skriver under ett avtal med uthyraren är det innehållet i avtalet man måste rätta sig efter. En del kanske tänker på det att hyra bil är lika med att vara en konsument av en tjänst, och därmed borde hyrbilsavtalet falla under konsumenttjänstlagen. Så är det inte utan man får förhålla sig till uthyrningsavtalet och dess försäkringar. Olika uthyrningsbolag och uthyrningssidor har lite olika sätt att lösa detta med försäkringar på.

Grundläggande försäkringar
Hyrabil.com ger kunden alla nödvändiga försäkringar vid bokning, förutsatt att man bokar från Sverige. För att få försäkringarna till ett extra förmånligt pris bör man se till att man fått med dem när man bokar bilen. Om man blir frågad om försäkringar på plats när man ska hämta bilen kan det ofta bli lite dyrare. Vissa uthyrare har som regel att man måste betala en självrisk/deposition vid upphämtningen av bilen. Denna summa används om det skulle hända något med den.
Om man bokar sin hyrbil på internet via hyrabil.com får man grundläggande skydd där det ingår stöldskyddsförsäkring samt trafik- och vagnskadeförsäkring. Trafik- och vagnskadeförsäkringen gör att kunden inte behöver betala för alla skador vid olycka eller kollision. Det gäller dock inte för skador på tak, underrede och hjul.

Betalkort med självriskreducering
Vissa betal- och kreditkort har avtal där självriskreducering ingår. Det innebär att om man bokar hyrbilen med det kortet så får man reducering/eliminering av självrisken. Generellt sett gäller det dock bara utomlands. Man kan annars välja att ta en extraförsäkring på plats, en s.k. super damage waiver, som tar bort kostnaden för självrisken. Priset på denna är ca 200 kr per dag och uppåt, beroende på vilken biltyp man önskar att hyra.

Övriga tilläggsförsäkringar
Andra typer extraförsäkring man kan köpa till är en försäkring som täcker skador på personer i hyrbilen. Ofta är man som passagerare och förare täckt av reseförsäkringen som ingår i hemförsäkring, men de flesta hyrbilsfirmor erbjuder denna extraförsäkring. Man bör kolla upp vilka försäkringar man har via sin hemförsäkring eller reseförsäkring. Som sagt kan också kreditkorten inneha vissa typer försäkringar som kan vara lönsamma, som självriskreducering.
En annan extraförsäkring man kan lägga till är försäkring för skador/förlust av ägodelar. Denna försäkring kan dock kännas överflödig, då den sällan behöver komma till användning.

En annan stor känd biluthyrningsfirma visar ingående på sin hemsida vad som ingår i de olika försäkringarna de erbjuder. Deras bredaste försäkring kostar 210 kr/dag och kallas Kompletta skyddspaketet. Här ingår det en hel del och man kan som kund känna sig säker. Man får bl.a. assistans om bilen inte kan köras p.g.a olycka utan skador på bilen, ersättning vid dödsfall upp till 100.000 kr, ersättning vid stulna ägodelar i bilen upp till 10.000 kr och man betalar ingen självrisk vid vagnskada, stöld, trafikskada eller vid brandskada.